LABORATOARE SUPORT

Laboratoare modernizate prin proiect

 • Laborator analize spectrometrice

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Sistem combinat RMN lichid 600 MHz-LC-MS – configuraţie unică în România
 • Spectrometru RES – unic în regiunea de Nord – Est
 • Laborator analiză dimensională/suprastructură/morfologie materiale polimere

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • microscop electronic de baleaj SEM-STEM de înaltă rezoluţie – UHR-SEM – configuraţie unică în România şi în Europa de Est
 • crio-ultramicrotom – unic în Regiunea Nord-Est
 • dispozitiv de metalizare
 • aparat pentru analiza suprafeţei specifice şi a porozităţii
 • sistem de analiză automată pentru determinarea formei şi dimensiunii (micro)particulelor
 • Laborator Spectroscopie
  Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:
 • sistem de spectrometrie de absorbţie/emisie în timp real cu fotoliză laser în impulsuri – echipament unic în Regiunea de Nord-Est
 • sistem de citometrie în flux pentru analiza imunofenotipică a celulelor
 • laseri Raman
 • Laborator proprietăţi termice, mecanice şi magnetice

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • sistem EGA(evolved gas analysis) de analiză termogravimetrică cuplată cu analiza produşilor de descompunere prin cromatografie de gaze; echipament unic în Regiunea Nord - Est; reprezintă vârful de tehnologie în domeniu pe plan mondial
 • echipament pentru încercări mecanice elastomeri – echipament unic în Regiunea Nord - Est
 • echipament analiză mecanică în regim dinamic – configuraţie unică în Regiunea Nord - Est
 • magnetometru cu probă vibrantă şi cameră de temperaturăconfiguraţie unică în regiunea Nord - Est.
 • Laborator analiză masă moleculară compuşi macromoleculari

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • -spectrometru de masă de tip MALDI TOF/TOF cu imagistică - echipament unic în regiunea Nord - Est
 • -cromatograf pe gel permeabil cu multidetecţie

Laborator nou creat prin proiect
Laborator modelare şi proiectare in-silico a (nano)materialelor funcţionale -
Echipamente care vor fi achizitionate prin proiect:

 • sistem de calcul paralel de înaltă performanţă
 • staţii grafice
 • pachet de programe pentru modelare moleculară (Gaussian 09W, Gaussview 5, HyperChem release 8.0, Spartan"14)
 • program pentru dinamică moleculară (Yasara - Structure)
 • program pentru calcul numeric, analiză statistică şi optimizare (MatLab)
program de modelare moleculară a materialelor şi biomaterialelor

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro