EVENIMENTE

09.07.2020

Anunț finalizare implementare proiect:


30.11.2019

Academia Română - prezentul continuu: ediţia din 30 noiembrie (@TVR3)


6.11.2019

6 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00, în sala de conferinţe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A

Inaugurare laboratoare de sinteză și caracterizare nou înființate/modernizate (corp principal C1, corp C6 și corp C8) prin implementarea proiectului “Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano)materiale polimere şi (eco)tehnologii”, InoMatPol, Contract nr. 142/10.10.2016, ID P_36_570. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”. Valoarea totală a proiectului este de 70.471.969 lei din care valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile este de 63.289.772,10 lei.

7.10.2019

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, cu sediul în Aleea Gr. Ghica Vodă nr. 41 A, mun. Iasi, jud. Iaşi, 700487, tel.: 0232/217.454, fax: 0232/211.299; e-mail: pponi@icmpp.ro,

în baza dispoziţiilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (inclusiv Anexa 2 la Regulament),

având în vedere terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții “Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano) materiale polimere şi (eco) tehnologii”, acronim InoMatPol, din Aleea Gr. Ghica Vodă nr. 41 A, mun. Iasi, jud. Iaşi,

organizează recepția la terminarea lucrărilor în data de 7.10.2019, ora 13:00, la Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” , din Aleea Gr. Ghica Vodă nr. 41 A, mun. Iasi, jud. Iaşi.

Menţionăm faptul că lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei nr. 275 eliberată de Primăria Municipiului Iaşi la data de 7.03.2018, cu valabilitate de 48 luni până la data de 7.03.2020 şi că lucrările au fost realizate în cadrul Contractului de execuţie de lucrări nr. 7479/9.11.2017 de Asocierea S.C. Grup Constructii Est S.A. - S.C. Perspective S.R.L. - S.C. Europartener S.R.L. – S.C. Laboratorium S.R.L., prin lider asociere S.C. Grup Construcţii Est S.A.

07.11.2016

- Lansare proiect


01.11.2016

Anunt lansare proiect:
Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro