ARII DE CERCETARE

I. Biomateriale polimere nanostructurate pentru industria farmaceutică şi medicină


Laboratoare create prin proiect
 1. Biomateriale pentru inginerie tisulară
 1. Liganzi macromoleculari înalt selectivi

Laboratoare modernizate

 1. Sisteme cu activitate farmacologică
 1. Nanoparticule funcţionale
 1. Transportori pe bază de polimeri sensibili la stimuli externi

II. Nanomateriale electro- şi opto-active


Laboratoare create prin proiect
 1. Senzori şi biosenzori
 1. Materiale pentru celule solare

Laboratoare modernizate

 1. Polimeri electro- şi optic activi

 III. Materiale polimere compozite şi hibrizi organici/anorganici pentru protecţia mediului şi cataliză

 1. Laboratoare create prin proiect
 1. Catalizatori chimici
 1. Catalizatori fotochimici
 1. Membrane polimere absorbante
 1. Laboratoare modernizate
 1. Preparare materiale compozite

 

IV. Polimeri şi materiale avansate pentru conversia şi stocarea de energie

 1. Laboratoare create prin proiect
 1. Elastomeri dielectrici
 1. Materiale poroase (MOF-uri)
 1. Laboratoare modernizate
 1. Sinteză compuşi macromoleculari element organici funcţionali

V. Materiale polimere biodegradabile si eco-tehnologii de valorificare a deşeurilor polimere


Laboratoare create prin proiect
 1. Piroliza deşeuri polimere
 1. Gazeificare deşeuri polimere

Laboratoare modernizate

 1. Materiale biodegradabile
 1. Testare biodegradabilitate
 1. Analiză emisii gaze toxice

VI. Materiale polimere multifuncţionale şi eco-tehnologii pentru filme, acoperiri, adezivi


Laboratoare create prin proiect
 1. Elastomeri dielectrici
 1. Materiale poroase (MOF-uri)

Laboratoare modernizate

 1. Sinteză compuşi macromoleculari element organici funcţionali

 VII. Eco-tehnologii pentru valorificarea complexă a biomasei vegetale


Laboratoare create prin proiect - acreditate GLP
 1. Efectori bio-enzimatici destinaţi biosintezei
 1. Sisteme biotehnologice
 1. (Bio)sinteză fină şi de mic tonaj
 1. Ingineria aplicaţiilor biotehnologice

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro