Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinary de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano)materiale polimere şi (eco)tehnologii

 

ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

Narcisa-Laura MARANGOCI - Manager de proiect
Anton AIRINEI - Coordonator tehnic
Marcela MIHAI - Expert tehnic
Ion BUNIA - Expert tehnic
Raluca-Oana ANDONE - Responsabil juridic
Roxana-Andrea MATACHE - Responsabil financiar
Daniel CONDREA - Coordonator achiziţii
Cătălina BĂLĂN - Secretar/Responzabil monitorizare
Diana ENCIU - Asistent manager

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro