Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinary de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano)materiale polimere şi (eco)tehnologii

 

DOMENII CERCETARE

Proiectul va contribui major la cresterea performantei stiintifice a ICMPP (si a vizibilitatii sale nationale/ internationale, cu impact asupra imaginii Romaniei/ cercetarii romanesti), la cresterea capacitatii de a raspunde solicitarilor partenerilor economici din tara si strainatate, la cresterea sanselor partenerilor traditionali si noi ai ICMPP in castigarea si derularea proiectelor nationale/ europene, va avea consecinte directe asupra intaririi capacitatii economice a Regiunii de Nord-Est a Romaniei si a intregii tari.

Prin proiectul Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de excelenta in domeniul materialelor avansate, ICMPP doreşte sǎ dezvolte urmatoarele: ARII DE CERCETARE / LABORATOARE SUPORT prin crearea unor noi laboratoare/ modernizarea laboratoarelor existente, dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultima generatie (inclusiv instalatii la nivel de laborator) si dezvoltarea de servicii pentru parteneri industriali.

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro