INSTALARE SI TRAINING

Analizor determinare carbon organic total si azot total
Aparat pentru analiza suprafetei specifice si porozitatiiBalante Analitice PRECISA, MODEL LX 220A SCS cu accesorii


Centrifuga de laborator, 4 buc


Cititor de microplaci


Combina frigorifica, 2 bucCrio-ultramicrotom


Cuptoare de calcinare de tip Nabertherm model R80/500/12Echipament analiza mecanica in regim dinamic – DMAEchipament pentru fulgi de gheataEchipament pentru incercari mecanice elastomeriEtuva vid, 5 buc

Extruder pentru elastomeriFotoreactor complet echipat
Glove box, 3 buc
Hota microbiologicaInstalatie multifunctionala de valorificare complexa a biomasei vegetale tip micropilot


Laseri pentru spectroscopie Raman
Liofilizator- 1 bucMagnetometru cu proba vibranta (VSM) cu camera de temperaturaMicrobalanta cu cristal de cuart (QCM-D)

Microscop electronic de baleaj de inalta rezolutie UHR- SEM cu detector STEM
Modul separare prin membraneMultipotentiostat
Platforma spectroscopica cu domeniul spectral extins


Presa hidraulica


Real Time PCRRespirometru
Rotoevaporator cu pompa de vid- 5 buc
Sistem combinat RMN lichid 600MHz-LC-MS

Sistem complex de termoanaliza format din analizor termogravimetric diferential (ATG) si calorimetru cu scanare diferentiala (DSC)Sistem de analiza, determinarea formei, concentratiei si dimensiunii particulelor
Sistem de apa ultrapura


Sistem de citometrie in flux pentru analiza imunofenotipica a celulelor


Sistem de metalizare probe (Sputter device)Sistem de spectrometrie in timp real cu fotoliza laser in impulsuriSistem digestie in cuptor cu microundeSistem GPC/SEC MultidetectorSpectrometru de absorbtie atomica

Spectrometru de masa MaldiTOFSpectrometru de rezonanta electronica de spinSpin coater


Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro