Login

 

INSTALARE SI TRAINING

Instalare si training Liofilizator- 1 buc


Instalare si training Rotoevaporator cu pompa de vid- 5 buc
Instalare si training Glove box, 3 buc
Instalare si training Echipament pentru incercari mecanice elastomeriInstalare si training Centrifuga de laborator, 4 buc


Instalare si training Sistem digestie in cuptor cu microundeInstalare si training Combina frigorifica, 2 bucInstalare si training Etuva vid, 5 buc

Instalare si training Fotoreactor complet echipat
Instalare si training Laseri pentru spectroscopie Raman
Instalare si training Microbalanta cu cristal de cuart (QCM-D)

Instalare si training Modul separare prin membraneInstalare si training Multipotentiostat
Instalare si training Respirometru
Instalare si training Sistem de analiza, determinarea formei, concentratiei si dimensiunii particulelor
Instalare si training Spin coater


Instalare si training Hota microbiologicaInstalare si training Presa hidraulica


Instalare si training Sistem combinat RMN lichid 600MHz-LC-MS

Instalare si training Spectrometru de masa MaldiTOFInstalare si training cuptoare de calcinare de tip Nabertherm model R80/500/12Instalare si training Balante Analitice PRECISA, MODEL LX 220A SCS cu accesorii


Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro