Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” - Pol interdisciplinar de specializare inteligenta prin cercetare-inovare si transfer tehnologic in (bio/nano)materiale polimere si (eco)tehnologii InoMatPol

InoMatPol - 142/10.10.2016

  • Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)
  • Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)
  • Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  • Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  • Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”
  • Durata proiectului: 36 luni
  • Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi
  • Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare
  • Valoarea totală: 70.471.969 lei
  • Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.
Proiect: InoMatPol - „Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano) materiale polimere şi (eco) tehnologii”

Categorii: Proiecte De Succes
Beneficiar: INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ “PETRU PONI”

InoMatPol este proiectul prin care Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași a devenit un pol de ştiință și tehnologie prin deschiderea de noi direcţii de cercetare şi diversificare a gamei de servicii de cercetare orientate în special către industrie, adaptate cerinţelor de inovare ale agenţilor economici din cadrul structurilor de tip cluster ...

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro