INDICATORI REZULTATE PROIECT

Rezultate preconizate

Modernizarea a 3 corpuri de clădire în vederea dezvoltării a şapte noi direcţii de cercetare:

           - Modernizarea/reconfigurarea de încăperi/hale pentru a găzdui 20 laboratoare noi de sinteză incluzând echipamente/instalaţii pilot şi un laborator suport;

           - Modernizarea de încăperi pentru a găzdui alte 10 laboratoare de sinteză şi 5 laboratoare suport;

           - Reabilitarea spaţiilor de prelucrare/interpretare rezultate, diseminare rezultate, spaţiilor tehnice

Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generaţie (unele cu configuraţie unică în Regiunea de Nord-Est sau unice în România) care vor completa infrastructura deja existentă şi vor permite ICMPP să devină un Pol de excelenţă interdisciplinar în domeniul “Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”, aliniat la noile tendinţe şi standarde internaţionale.

Indicatori de realizare Valori aprobate/ revizuite Valoare realizată
prestabiliti    
Numar de noi cercetatori care lucreaza in entitatea sprijinita (locuri de munca nou create) echivalent norma intreaga CO24 10 10
suplimentari    
Locuri de munca, altele decat CD, in entitatea sprijinita 5 15
Laboratoare CDI modernizate ca urmare a proiectului (numar) 15 15
Laboratoare CDI nou create prin proiect (numar) 21 21
Echipamente CDI in valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect (numar) 18 18
Total echipamente CDI achizitionate pe proiect (numar) 63 63

 

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro