RECRUTARE PERSONAL
Data Download
ASISTENT DE CERCETARE CHIMIE ȘI FIZICA POLIMERILOR
1. Anunt concurs 15-07-2019
2. Tematica AC chimie 15-07-2019
3. Tematica AC fizica polimerilor 15-07-2019
4. Calendar de desfasurare 15-07-2019
5. Rezultate selectie dosare 14-08-2019
6. Rezultate proba scrisa 21-08-2019
6. Anunt rezultat final 23-08-2019
INSPECTOR DE SPECIALITATE-INGINER MECANIC
REFERENT DE SPECIALITATE-RESURSE UMANE
1. Anunt concurs 11.04.2019
2. Tematica si bibliografie 11.04.2019
3. Tematica si bibliografie-referent resurse umane 11.04.2019
4. Rezultate selectie dosare
Inginer mecanic I
02.05.2019
5. Rezultate selectie dosare concurs
Referent de spec. II
02.05.2019
6. Rezultate proba scrisa
Referent de spec. II
09.05.2019
7. Rezultate proba scrisa
Inginer mecanic I
09.05.2019
8. Rezultate proba interviu
Inginer mecanic I
13-05-2019
9. Rezultate proba interviu
Referent spec. R.U.
13-05-2019
10. Rezultate contestatie proba interviu
Inginer mecanic I
14-05-2019
11. Anunt rezultate finale
Inginer mecanic I
15-05-2019
12. Anunt rezultate finale
Ref. Resurse Umane
15-05-2019
ASISTENT DE CERCETARE ÎN DOMENIILE: CHIMIE ȘI BIOMATERIALE
1. Anunt concurs 10.04.2019
2. Tematica si bibliografie-Biomateriale 10.04.2019
3. Tematica si bibliografie-Chimie 10.04.2019
4. Rezultate selectie dosare 13-05-2019
5. Anunt rezultate finale - AC 20-05-2019
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 12.09.2018
2. Calendarul de desf 12.09.2018
3. Tematica concurs
biomateriale
12.09.2018
4. Tematica concurs
chimie macromoleculara + organica
12.09.2018
5. Anunt selectie dosare - AC 16-10-2018
6. Anunt rezultate proba scrisa - AC 23-10-2018
7. Anunt rezultat final - AC 25-10-2018
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 11.06.2018
2. Calendarul de desf 11.06.2018
3. Tematica concurs 11.06.2018
4. Anunt selectie dosare 22.05.2018
5. Anunt rezultate proba scrisa 26.05.2018
6. Anunt rezultate finale 30.05.2018
CERCETATOR STIINTIFIC
1. Anunt concurs 21.05.2018
2. Anunt rezultate selectie dosare CS I 01.08.2018
3. Anunt rezultate selectie dosare CS II 01.08.2018
4. Anunt rezultate selectie dosare CS III 01.08.2018
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 03.08.2017
2. Anunt selectie dosare 05.09.2017
3. Anunt rezultate proba scrisa 05.10.2017
4. Anunt rezultate finale 15.10.2017
MUNCITORI
1. Anunt concurs 13.07.2017
2. Anunt selectie dosare 28.07.2017
3. Anunt rezultate proba scrisa 07.08.2017
4. Anunt rezultate finale 11.08.2017
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 11.07.2017
2. Anunt selectie dosare 12.08.2017
3. Anunt rezultate proba scrisa 21.08.2017
4. Anunt rezultate finale 24.08.2017
MUNCITORI
1. Anunt concurs 11.05.2017
2. Anunt selectie dosare 26.05.2017
3. Anunt rezultate proba scrisa 07.06.2017
4. Anunt rezultate finale 09.06.2017
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 21.04.2016
2. Anunt selectie dosare 22.05.2017
3. Anunt rezultate proba scrisa 26.05.2017
4. Anunt rezultate finale 30.05.2017
ECONOMIST
1. Anunt concurs 20.12.2016
2. Anunt selectie dosare 29.12.2016
3. Anunt rezultate proba scrisa 20.12.2016
4. Anunt rezultate finale 12.01.2017
ASISTENT DE CERCETARE
1. Anunt concurs 02.11.2016
2. Anunt selectie dosare 05.12.2016
3. Anunt rezultate proba scrisa 07.12.2016
4. Anunt rezultate finale 02.11.2016

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro