PUBLICITATE

Brosura RO

Coperta brosura RO

Brosura ENG

Coperta brosura ENG


Anunturi publicitare in reviste de specialitate

PROJECT ANNOUNCEMENT - Iunie 2018 - http://www.cellulosechemtechnol.ro

PROJECT ANNOUNCEMENT - Noiembrie 2018 - http://www.cellulosechemtechnol.ro

PROJECT ANNOUNCEMENT - Aprilie 2019 - http://www.cellulosechemtechnol.ro

PROJECT ANNOUNCEMENT - August 2019 - http://www.cellulosechemtechnol.ro

PROJECT ANNOUNCEMENT - Noiembrie 2019 - http://www.cellulosechemtechnol.ro


Servicii de publicitate proiect

Rucsac pentru conferinte

  

Pix cu indicator
laser pentru prezentari

  

Stick de memorie USB

  

Agenda cu pix

  

Placa permanenta la intrarea in incinta institutului

  

Placi permanente

     

Panouri temporare

     

Panouri publicitate interior

Autocolante laminate format A5 landscape pentru usi

Etichete autocolante pentru echipamente si dotari 100 mm x 100 mm si 200 mm x 200 mm

   

Afise A3

Bloc Notes

  

Mapa

Pixuri

Pliante

Roll-up

Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro